‘Sabrina’ y el control de la narrativa | elemmental,