Yann Leto: "He tenido que lidiar con la censura desde que he empezado a producir obras" - elemmental,